Nitrianska diecéza dostala nového pomocného biskupa Petra Beňa

NITRA – Nitrianska diecéza dostala nového pomocného nitrianskeho biskupa. Stal sa ním Peter Beňo, doterajší trenčiansky dekan a farár v Skalke nad Váhom. Práve pútnické miesto a dnes už aj Diecézna svätyňa sv. Andreja – Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom v okrese Trenčín sa prvýkrát v histórii stalo v sobotu (24. 4.) miestom slávnostnej konsekrácie nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Slávnosť sa uskutočnila v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami na vonkajšom priestranstve pred svätyňou.

 

Peter Beňo je v poradí šiestym pomocným biskupom v histórii diecézy. Jeho úlohou bude pomáhať diecéznemu biskupovi pri jej spravovaní, informoval o tom hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký. Beňo prijal biskupskú vysviacku vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka. Nového pomocného biskupa k oltáru priviedli Pavol Zahatlan, dekan – farár farnosti Nitra-Dolné Mesto, a honorárny kanonik Jozef Sliepka, najstarší z 23 žijúcich kňazov z rodnej bánovskej farnosti.

Pred samotnou biskupskou konsekráciou bola prečítaná a zverejnená menovacia bula pápeža Františka. Nitriansky diecézny biskup Viliam Judák poukázal na historický a jedinečný význam samotnej slávnosti. Pozornosť veriacich upriamil na tajomstvo apoštolského povolania cez optiku Jánovho evanjelia, ktorým bola a je láska apoštola Petra ku Kristovi a bude aj láska nového biskupa Petra ku Kristovi, od ktorej bude závisieť rozkvet miestnej i univerzálnej cirkvi. Zároveň vyslovil prianie, aby si spolu s novým biskupom Petrom vzájomne pomáhali v apoštolskom poslaní.

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Novému biskupovi hlavný svätiteľ odovzdal biskupské insígnie, medzi ktorými sa popri biskupskej mitre zvlášť vynímal biskupský prsteň, ktorý bol zhotovený zo snubných obrúčok jeho rodičov a sú v ňom vložené relikvie pustovníkov sv. Andreja – Svorada a jeho učeníka Beňadika. Podobne biskupská berla, ktorú venovali veriaci zo Skalky nad Váhom, ktorí ju sami vyhotovili a ktorej hornú časť zdobí vyrezávaná drevená plastika sv. Andreja – Svorada a Beňadika.

Po skončení sa slávnosti bol požehnaný pamätník pri vchode do diecéznej svätyne k storočnici vysviacky troch slovenských biskupov v Nitre v roku 1921, ktorý symbolicky požehnali ich dnešní nástupcovia, biskupi Viliam Judák, Marián Chovanec, Ján Kuboš a nový nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.

Viac o téme: biskup, Diecézna svätyňa sv. Andreja - Svorada a Beňadika, Nitra, nitrianska diecéza, Peter Beňo, pomoc, protiepidemiologické opatrenia, pútnické miesto, Skalka, slávnosť

Súvisiace články