Regióny Nitra

Nitra chce dodať nádoby na plasty do 8500 domácností

NITRA – Nitrianske komunálne služby (NKS) plánujú do všetkých domácností, v ktorých bol doteraz zavedený vrecový systém zberu komunálneho odpadu, dodať 120-litrové žlté nádoby na zber plastov. „Tých domácností je celkovo 8500. Po celom meste je doteraz rozvezených 3000 kusov nádob, v blízkom čase predpokladáme rozvoz ďalších 5500 nádob,“ potvrdil hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek. Občania nemusia o žltú nádobu žiadať. Dostanú ju automaticky všetci, ktorí majú vyrovnané záväzky voči mestu.

Začiatkom júla boli žlté nádoby dodané do rodinných domov v mestských častiach Dražovce, Krškany, Párovské Háje, Kynek, Šúdol a Prameň. V súčasnosti sa dokončuje dodávka nádob do časti Mlynárce, nasledovať bude stará Chrenová. „V tomto roku bolo rozdaných doteraz 1300 nádob, celkovo plánujeme do konca roka rozviezť zhruba 2000 kusov,“ povedal Holúbek. Ostatné mestské časti budú NKS realizovať podľa svojich finančných možností a schváleného finančného plánu. „Nádoby sú iniciatíva mesta Nitra, náklady nesú NKS. Občania za triedený zber neplatia, pretože je financovaný organizáciou zodpovednosti výrobcov Envi-Pak,“ skonštatoval Holúbek.

NKS zároveň predpokladajú postupné odobratie všetkých nekoncepčne umiestnených stojísk s nádobami na triedený zber. „Pôjde väčšinou o stojiská umiestnené na súkromných pozemkoch, na miestach s iným systémom zberu a neustále preplňujúcimi sa nádobami vrátane zmesového komunálneho odpadu. Zostanú iba zvony na sklo, prípadne šatstvo,“ uviedol hovorca mesta. O distribúcii nádob na papier pre rodinné domy radnica zatiaľ neuvažuje, pre tento druh odpadu platí naďalej vrecový zber.