Regióny Nitra Zlaté Moravce

Najvyšší súd rozhodol. Súdny spor Zlatých Moraviec definitívne končí

Mesto Zlaté Moravce definitívne vyhralo spor. Zdroj: FB / Zlaté Moravce

NITRA – Spor o truhly, ktorý viedlo mesto Zlaté Moravce so spoločnosťou Imexfin od roku 2015, je definitívne ukončený. Radnica podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR nemá povinnosť úhrady voči firme, ktorá pohľadávku odkúpila od firmy Drevan. „Celý súdny spor bol definitívne ukončený v prospech mesta Zlaté Moravce,“ potvrdila právnička mesta Michaela Uličná Ivanová.

 

Spoločnosť Drevan dodala v rokoch 2006 až 2014 dnes už zaniknutému mestskému podniku Záhradnícke služby takmer 700 rakiev s ďalšími pohrebnými komponentmi. Mestský podnik za truhly nezaplatil. Spoločnosť Imexfin, ktorá pohľadávku od Drevanu odkúpila, podala v októbri 2015 žalobu na mesto Zlaté Moravce o zaplatenie sumy 55 121 eur plus úroky z omeškania. Okresný súd v Nitre v júni 2017 vydal rozsudok, ktorým mestu Zlaté Moravce uložil povinnosť zaplatiť spoločnosti Imexfin požadovanú sumu. „V čase vydania tohto rozsudku bola uplatnená suma spolu s úrokmi z omeškania vo výške takmer 100 000 eur. Mesto Zlaté Moravce, zastúpené advokátskou kanceláriou, voči tomuto rozsudku podalo odvolanie,“ povedala právnička mesta.

Spor sa presunul na Krajský súd v Nitre, ktorý vydal svoj rozsudok v novembri 2018. Súd žalobu zamietol s odôvodnením, že pohľadávky uplatnené zo strany spoločnosti Imexfin sú premlčané, keďže zo strany mestského podniku nedošlo k ich uznaniu. Toto rozhodnutie súdu bolo právoplatné. Firma však podala na Najvyšší súd SR dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Nitre. Najvyšší súd vydal vo februári tohto roka uznesenie, ktorým bolo dovolanie odmietnuté.