Regióny Nitra Šaľa

Na obchvat si v Šali budú musieť ešte počkať

Ilustračný obrázok, Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

ŠAĽA – Slovenská správa ciest zrušila verejné obstarávanie na výstavbu obchvatu mesta Šaľa. Ako dôvod uviedla, že jej bolo v priebehu procesu vyhodnotenia ponúk v rámci verejnej súťaže doručené rozhodnutie Riadiaceho výboru prioritných osí 1 až 6 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra o vyradení Národného projektu I/75 Šaľa obchvat zo zoznamu národných projektov, čoho dôsledkom je strata finančného krytia zákazky.

 

Slovenská správa ciest sa teda bude uchádzať o finančný príspevok pre projekt obchvatu Šaľa z Operačného programu Slovensko v horizonte roku 2022. „Považujeme to prinajmenšom za nekorektný krok. Dopravná situácia v našom meste spôsobuje nielen občanom nášho mesta problémy, ale paralyzuje aj celý región,“ reagoval primátor Šale Jozef Belický.

Podľa primátora vyvinula samospráva mimoriadne úsilie vo vzťahu ku kompetentným inštitúciám. „Klopali sme na všetky dvere, písali žiadosti, petície, pripájali sme sa k aktivitám upozorňujúcim na neúnosnú situáciu, pozývali sme čelných predstaviteľov, realizovali stretnutia, riešili sme regionálne situácie, s ktorými si štát nevedel rady. Napriek tomuto nadštandardnému úsiliu, keďže mesto nie je obstarávateľom, ale len dotknutou, ba v tomto kontexte priam poškodenou stranou, sa kompetentní rozhodli zrušiť súťaž,“ uviedol Belický.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) sa na stretnutí s vedením mesta v marci tohto roka vyjadril, že ak do 30. júna 2021 bude získané stavebné povolenie na úsek 0 až 3 kilometre, Slovenská správa ciest môže vyhlásiť víťaza verejného obstarávania a obchvat môže byť financovaný z pôvodných zdrojov. Ak by sa nepodarilo získať toto stavebné povolenie, muselo by byť vyhlásené nové obstarávanie a projekt by bol rozdelený na dve časti tak, aby sa samostatne stavala tá časť, ktorá už má vydané stavebné povolenie a samostatne by sa potom súťažila druhá časť.

Primátor sa v máji stretol s vlastníkom územia, ktorý následne stiahol všetky námietky. “Slovenská správa ciest potom podala žiadosť na vydanie stavebného povolenia. Podľa našich informácií by malo byť právoplatné stavebné povolenie vydané 12. júla,“ skonštatovala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.