Regióny Nitra

Mesto ponúka dotácie určené na ochranu a výskum pamiatok

ZDROJ: fb Polícia SR

NITRA – Nitrianska radnica podporí projekty zamerané na výskum a ochranu kultúrnych a historických pamiatok. Mesto už zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu. Ako informoval magistrát, termín uzávierky je 28. februára.

 

Maximálna výška dotácie je 20.000 eur. “Žiadateľ je povinný dokladovať päťpercentné spolufinancovanie,” pripomenul mestský úrad. Ako sa vo výzve uvádza, mesto Nitra podporí predovšetkým starostlivosť o kultúrne pamiatky, ktoré sa nachádzajú na exponovanom mieste, obnovu objektov v kritickom stavebno-technickom stave, reštaurátorské práce, využívanie tradičných stavebných technológií a obnovu sakrálnych kultúrnych pamiatok.

Projekty, ktoré sa uchádzajú o mestskú dotáciu, by mali byť zamerané na výskum, zachovanie, obnovu či reštaurovanie pamiatok. “Podporené budú aj aktivity, ktoré sa venujú ochrane a prezentácii významných archeologických nálezísk, rekonštrukcií dobových architektúr a náznakových rekonštrukcií na území mesta,” pripomenul mestský úrad.