Dobre vedieť Regióny Nitra

Dobrá správa. V Nových Zámkoch zrekonštruovali športový areál

Mesto zrekonštruovalo športový areál na Sihoti. ZDROJ: Atletika.sk

NOVÉ ZÁMKY – Mesto Nové Zámky ukončilo prvú etapu modernizácie multifunkčného športového areálu na Sihoti, ktorú odovzdalo do užívania. Prvá etapa je súčasťou komplexnej rekonštrukcie, ktorá trvá niekoľko rokov a je rozdelená do viacerých etáp, informoval magistrát. 

Hlavným cieľom komplexnej rekonštrukcie je vytvorenie mestského multifunkčného športového areálu pre profesionálny i amatérsky šport. Výsledkom je obnovená atletická infraštruktúra, ktorá spĺňa kritériá IAAF pre organizovanie medzinárodných atletických podujatí.

Slovenský atletický zväz poskytol mestu na stavebné úpravy a rekonštrukciu atletického oválu na základe zmluvy o realizácii národného športového projektu sumu 400 000 eur. Ďalšími 350 000 eurami prispel na spolufinancovanie stavebných prác Nitriansky samosprávny kraj. Mesto Nové Zámky sa na rekonštrukcii atletickej dráhy podieľalo sumou vo výške 325 280 eur. Celková hodnota projektu vrátane projektovej dokumentácie predstavuje 1,080 milióna eur.

V druhej etape komplexnej rekonštrukcie multifunkčného štadióna na Sihoti sa mesto zameralo na rekonštrukciu diváckych tribún, ktoré už nevyhovovali technickým požiadavkám. Z Fondu na podporu športu získala radnica účelové finančné prostriedky v celkovej výške 358 563 eur.

Po odovzdaní prvých dvoch etáp do užívania je v ďalších etapách projektu plánovaná úprava jestvujúcich valov s prestrešením a umiestnením viacerých funkcií vo vnútorných priestoroch areálu, ktoré budú slúžiť športovcom aj návštevníkom športového areálu.

Poslednou etapou rekonštrukcie bude výsadba zelene, ktoré esteticky doplní a zavŕši celkovú obnovu športoviska.