Dobre vedieť Regióny Nitra

Dobrá správa. Nitriansky kraj poskytne dotácie na rozvoj zdravotníckej starostlivosti

NSK poskytne dotácie na rozvoj zdravotníckej starostlivosti. ZDROJ: nitralive.sk

NITRA – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyhlásil v pondelok výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie, ktoré sú určené na rozvoj zdravotnej starostlivosti v regióne. Ako uviedol NSK, celkový objem financií vyčlenených na tento účel je 480 000 eur.

Peniaze z výzvy sú určené predovšetkým na podporu zdravotnej starostlivosti v ambulanciách a v ďalších zariadeniach, akými sú napríklad domovy opatrovateľskej služby či hospice. “K cieľovým oblastiam patrí aj príspevok na bývanie pre rezidentov i podpora na vytvorenie nového lekárskeho pracovného miesta. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia môže jeden žiadateľ podať jednu žiadosť o dotáciu,” informoval NSK.

Ako pripomenul, termín na podávanie žiadostí je od 10. júna do 15. júla. “Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie sú právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo na území NSK alebo tu vykonávajú činnosť a poskytujú služby na podporu a rozvoj zdravotníctva v Nitrianskom kraji,” doplnil Úrad NSK.