Regióny Nitra

Časť poslancov v Nitre sa obáva, že sa mesto dostane do platobnej neschopnosti

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

NITRA – Časť poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre vyzýva primátora Mareka Hattasa, aby urýchlene zvolal mimoriadne zastupiteľstvo s jediným bodom programu. Tým by mala byť úprava rozpočtu Nitry na rok 2020 prijatím opatrení na zníženie výdavkov mesta vzhľadom na nepriaznivý trend vývoja ekonomiky mesta v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

 

„Som veľmi rád, že poslanci mestského zastupiteľstva sa aj naďalej zaujímajú o veci verejné. Finančné otázky budeme riešiť na mestskom zastupiteľstve, ktoré je naplánované na 10. septembra, pričom sa budeme riadiť odporúčaniami ministra financií Eduarda Hegera,“ odkázal poslancom primátor.

Odhad výpadku príjmov mesta za prvý polrok kalendárneho roka je približne 6,39 milióna eur bez doplatku za služby vo verejnom záujme spoločnosti Arriva vo výške 2,8 milióna eur, upozorňujú poslanci v otvorenom liste primátorovi. „Keďže máme obavy, že rezervný fond mesta a kontokorent nepokryjú dostatočne finančné náklady na chod mesta v poslednom štvrťroku 2020, žiadame prijať úsporné opatrenia vo výdavkoch, ako to urobili iné mestá, aby sa mesto Nitra nedostalo do platobnej neschopnosti v závere roka,“ vyzývajú poslanci primátora.

„Poslancom ďakujem za prejavený záujem riešiť ekonomické témy a teším sa na konštruktívnu debatu a to najskôr na mestskej rade 25. augusta a následne na mestskom zastupiteľstve 10. septembra,“ reagoval Hattas.